Lịch công tác

LỊCH TUẦN NGÀY 29/01 – 04/02/2024

Thứ

ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Chủ trì

Dự

Chuẩn bị

Thành phần

Yêu cầu

Thứ Hai
29/01
8g00
Phòng C3
Hội nghị sơ kết 01 năm công tác phối hợp hoạt động với Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Đồng Tháp Hiệu trưởng Trung tâm LKĐTBD
Thứ Ba
30/01
7g30
Phòng làm việc
Hiệu trưởng giải quyết công việc cơ quan
Thứ Tư
31/01
13g15
lớp AV2 CĐ BVTV K23A
Hiệu trưởng dạy lớp AV2 CĐ BVTV K23A
Thứ Năm
01/02
8g00
Phòng truyền thống
Tiếp công dân thường kỳ Hiệu trưởng